Від­к­ри­тий кон­су­ль­та­цій­ний фо­рум для пе­да­го­гів про­фе­сій­ної шко­ли

Наш сайт поступово переноситься на хост:

www.hegelnet.org

Тому Від­к­ри­тий кон­су­ль­та­цій­ний фо­рум для пе­да­го­гів про­фе­сій­ної шко­ли тепер є доступним за адресою:

http://www.hegelnet.org/consult