Завдання контрольної роботи №3

Розробіть інструкцію (пам'ятку, рекомендації тощо) з охорони праці (безпеки життєдіяльності, безпечної поведінки тощо) під час роботи у навчальній лабораторії (навчальному кабінеті, під час проведення певного циклу лабораторно-практичних занять, під час навчальної екскурсії тощо) згідно із специфікою Вашої професійно-педагогічної діяльності.


Примітка: даний варіант завдання контрольної роботи №3 у майбутньому може бути замінений іншим. Проте слухачі, яким під час організаційно-настановної сесії було оголошено даний зміст, можуть наступні зміни ігнорувати.