Кафедра інженерної та комп'ютаційної педагогіки
Тести вхідного/вихідного контролю знань з навчального модуля Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (змістовий модуль Інформаційні та комунікаційні технології в освіті) для майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів

Підсумки