ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (М. ДОНЕЦЬК) УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ТЕСТИ ВХІДНОГО/ВИХІДНОГО КОНТРОЛЮ З НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПТНЗ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА

Підсумки


Знак якості WorldWide Web Consortium HTML-код цього документу
є валідним на рівні HTML 4.0