Відкрита науково-практична Веб-конференція «Сучасний урок у професійній школі: здобутки та перспективи» Відкрита науково-практична Веб-конференція 'Сучасний урок у професійній школі: здобутки та перспективи'
Лі­чиль­ник кіль­кос­ті від­ві­ду­вань, який Ви ба­чи­те лі­во­руч, вста­нов­ле­но 25 січня 2013 року о 14 го­ди­ні 50 хви­лин. Від­к­ри­та науково-практична Веб конференція Сучасний урок у професійній школі: здобутки та перспективи є пос­тій­но­ді­ю­чим науково-ме­то­дич­ним за­хо­дом, який за­по­чат­ко­ва­но 15 березня 2012 ро­ку.
 Деякі статистики цієї Веб-конференції 
Кількість виступів Вибачте, помилка. Можливо, з надто наївних міркувань безпеки у Вашому браузері вимкнено JavaScript?
Професійна (предметна) репрезентативність Вибачте, помилка. Можливо, з надто наївних міркувань безпеки у Вашому браузері вимкнено JavaScript?
Регіональна (регіони України) репрезентативність Вибачте, помилка. Можливо, з надто наївних міркувань безпеки у Вашому браузері вимкнено JavaScript?
Географічна (населені пункти України) репрезентативність Вибачте, помилка. Можливо, з надто наївних міркувань безпеки у Вашому браузері вимкнено JavaScript?

ЗМІСТ

  Концепції, роздуми, точки зору
  Загальні міркування
  Загальнопрофесійна підготовка
  Фізика та астрономія, віртуальний фізичний експеримент, віртуальне астрономічне спостереження
  Охорона праці, навколишнього середовища та безпека життєдіяльності
  Технічне та будівельне креслення
  Інформаційно-комунікаційні технології, комп'ютерні системи та мережі у професійній підготовці
  Професійно-теоретична підготовка
  Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі експлуатації та ремонту електронних, електричних та електротехнічних систем
  Теоретичне навчання електрогазозварників
  Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі сухопутного, водного, повітряного та космічного транспорту
  Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі організації та управління виробництвом, обліку та контролю господарської діяльності
  Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі інформаційно-комунікаційних технологій
  Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі сільського господарства
  Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі ресторанного сервісу
  Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі будівництва, опорядження і експлуатації будівель та споруд
  Теоретичне навчання кваліфікованих робітників легкої промисловості та сфери послуг
  Професійно-практична підготовка
  Виробниче навчання кваліфікованих робітників галузі хімічних, біологічних та інших високих технологій
  Виробниче навчання кваліфікованих робітників галузі експлуатації та ремонту електронних, електричних та електротехнічних систем
  Виробниче навчання кваліфікованих робітників галузі будівництва, опорядження і експлуатації будівель та споруд
  Виробниче навчання кваліфікованих робітників машинобудівної галузі
  Виробниче навчання кваліфікованих робітників галузі ресторанного сервісу
  Виробниче навчання електрогазозварників
  Навчаючи – виховуємо
  Екологічне виховання майбутніх кваліфікованих робітників
  Громадянське виховання майбутніх кваліфікованих робітників
  Фізичне виховання майбутніх кваліфікованих робітників
Концепції, роздуми, точки зору
Загальні міркування
Шишкіна Людмила Миколаївна Україна Луганська область м. Алчевськ (Луганська обл.) Алчевське ВПУ №40 не вказано Викладач
Загальні міркування

Методичний посібник Модульні технології як засіб підвищення якості навчання

Старший майстер, викладач професійно-теоретичної підготовки, викладач вищої категорії, старший викладач Алчевського вищого професійного училища №40 (місто Алчевськ Луганської області, Україна) Шишкіна Людмила Миколаївна (shishkina_lyudmila@mail.ru)

Фото Шишкіної Людмили Миколаївни Сьогодні значна увага приділяється впровадженню нових педагогічних технологій, здатних зробити професійну освіту гнучкою, комбінованою, проблемною, спрямованою на активізацію та підвищення якості навчання. Однією з технологій, що забезпечують ефективне формування компетентності майбутніх кваліфікованих робітників, є технологія модульного навчання.

Опубліковано 8 квітня 2014 року.

Докладніше (Документ Microsoft Office Word, DOCX-документ)...

Шишкіна Людмила Миколаївна Україна Луганська область м. Алчевськ (Луганська обл.) Алчевське ВПУ №40 не вказано Викладач
Загальні міркування

Методичний посібник Інноваційний підхід у проведенні предметних і тематичних тижнів

Викладач вищої категорії, старший викладач Алчевського вищого професійного училища №40 (місто Алчевськ Луганської області, Україна) Шишкіна Людмила Миколаївна (shishkina_lyudmila@mail.ru)

Фото Шишкіної Людмили Миколаївни Широкі можливості для задоволення пізнавальних інтересів учнів відкривають саме предметні тижні, заходи яких значно поглиблюють і доповнюють програмний навчальний матеріал. Учням подобаються вікторини, екскурсії, зустрічі з фахівцями тієї чи іншої професійної галузі, читання і подальше обговорення науково-популярної та довідкової літератури, створення і представлення творчих робіт, тестування з використанням комп'ютерної техніки та, звичайно ж, інтелектуальні ігри та конкурси.

Опубліковано 28 лютого 2014 року.

Докладніше (Документ Microsoft Office Word, DOCX-документ)...

Шишкіна Людмила Миколаївна Україна Луганська область м. Алчевськ (Луганська обл.) Алчевське ВПУ №40 не вказано Викладач
Загальні міркування

Методичний посібник Педагогічна майстерня як один із шляхів вдосконалення професійної освіти

Викладач вищої категорії, сташий викладач Алчевського вищого професійного училища №40 (місто Алчевськ Луганської області, Україна) Шишкіна Людмила Миколаївна (shishkina_lyudmila@mail.ru)

Фото Шишкіної Людмили Миколаївни Використання технології майстерень у навчальному процесі дозволяє учням виявляти і розвивати свої індивідуальні здібності і таланти, забезпечує можливість самореалізації особистості. Ці технології ще називають французькими, їх широко використовують викладачі гуманітарних дисциплін. Вони стимулюють сплеск активності учнів і підвищують інтерес до предмету. Вони є відносно новими для педагогіки і спрямовані на персоніфікацію і саморозвиток учня. Все це – про технологію творчих майстерень, про яку не з чуток знають педагоги. І якщо з якоїсь причини педагог ще не випробував у своїй практиці цей досвід, варто ближче познайомитися з цим воістину видатним освітнім підходом.

Опубліковано 28 лютого 2014 року.

Докладніше (Документ Microsoft Office Word, DOCX-документ)...

Шишкіна Людмила Миколаївна Україна Луганська область м. Алчевськ (Луганська обл.) Алчевське ВПУ №40 не вказано Викладач
Загальні міркування

Методичний посібник Індивідуалізація самостійної роботи учнів як засіб підвищення якості їх знань та мультимедійна слайд-презентація Організація самостійної роботи учнів

Викладач вищої категорії, сташий викладач Алчевського вищого професійного училища №40 (місто Алчевськ Луганської області, Україна) Шишкіна Людмила Миколаївна (shishkina_lyudmila@mail.ru)

Фото Шишкіної Людмили Миколаївни Організація самостійної роботи, керівництво нею – це відповідальна і складна робота кожного педагога. Виховання активності і самостійності необхідно розглядати як складову частину виховання учнів. Це завдання виступає перед кожним педагогом в числі завдань першорядної важливості. Говорячи про формування в учнів самостійності, необхідно мати на увазі два тісно пов'язаних між собою завдання. Перше полягає в тому, щоб розвинути в учнів самостійність у пізнавальній діяльності, навчити їх самостійно оволодівати знаннями, формувати свій світогляд; друге – в тому, щоб навчити їх самостійно застосовувати наявні знання в навчанні і практичній діяльності.

Опубліковано 27 лютого 2014 року.

Докладніше (Документ Microsoft Office Word, DOCX-документ)...

Докладніше (Слайд-презентація Microsoft Office PowerPoint, PPTX-документ)...

Шевцова Наталія Василівна Україна Донецька область м. Донецьк (Донецька обл.) ІПО ІПП УМО не вказано Викладач
Загальні міркування

Формування у студентів навичок економічного мислення

Викладач вищої категорії, викладач економіки Донецького індустріально-педагогічного технікуму (місто Донецьк, Україна) Шевцова Наталія Василівна (natakot777@mail.ru)

Фото Шевцової Наталії Василівни У статті розглянуті та проаналізовані теоретичні аспекти формування навичок економічного мислення у студентів-фахівців неекономічного профілю та елементи використання інтерактивних технологій на заняттях з економіки з метою активізації навчально-виховного процесу в умовах технікуму. Ключові слова: професійна освіта, економічна освіта, економічне мислення, методи навчання, інноваційні технології, інформаційні технології, технологія проектів, кейс-метод. Мета статті – проаналізувати підходи науковців та виокремити ефективні методи і засоби, організаційні форми навчання і виховання, які допоможуть формуванню в молоді навичок сучасного економічного мислення.

Опубліковано 20 лютого 2014 року.

Докладніше (Документ Microsoft Office Word, DOCX-документ)...

Майорова Ірина Германівна Україна Донецька область м. Донецьк (Донецька обл.) ІПО ІПП УМО кафедра МПН і НТВ Старший викладач
Загальні міркування

Організація парної роботи учнів при інтерактивному навчанні

Старший викладач кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України (місто Донецьк, Україна) Майорова Ірина Германівна

Фото Майорової Ірини Германівни За пасивною моделлю навчання робота в парах найчастіше використовувалась з метою надання допомоги невстигаючому учню з боку більш успішного товариша. За інтерактивною моделлю навчання парна навчальна діяльність учнів застосовується для взаємонавчання та взаємоконтролю, при цьому необов'язково, щоб в учнів була однакова успішність. Продуктивно працюють і пари, в яких учні мають різний рівень підготовки. Парна навчальна діяльність учнів особливо ефективна на початкових етапах впровадження інтерактивного навчання. При використанні цієї форми учні не можуть ухилитися від співпраці, тому що виконувати завдання вони повинні об'єднаними зусиллями. Звикнувши до чіткої організації роботи в парі, учні скоріше адаптуються до роботи в малих групах.

Опубліковано 28 листопада 2013 року.

Докладніше (ZIP-архів)...

Хілковська І. М. Україна Криворізька область м. Кривий Ріг (Криворізька обл.) Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Загальні міркування

Використання навчальних мультимедійних презентацій на уроках теоретичного навчання опоряджувальників

Викладач професійно-теоретичної підготовки Криворізького центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі (місто Кривий Ріг, Україна) Хілковська І. М.

Фото Хілковської І. М. Мультимедіа – це сучасна комп'ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію, мультиплікацію; анімація (від латинського animation – оживляю) – метод створення серії знімків, малюнків, кольорових плям, ляльок або силуетів у окремих фазах руху, за допомогою якого на екрані виникає враження оживлення мертвих форм уроку; презентація – це набір слайдів, в якому є текст, графічні об'єкти, малюнки.

Опубліковано 29 листопада 2013 року.

Докладніше (Слайд-презентація MS Office PowerPoint, PPT-документ)...

Шишкіна Людмила Миколаївна Україна Луганська область м. Алчевськ (Луганська обл.) Вище професійне училище №40 не вказано Старший майстер, викладач вищої категорії, старший викладач професійно-теоретичної підготовки
Загальні міркування

Телекомунікаційний проект як засіб активізації навчальної діяльності учнів

Старший майстер, викладач вищої категорії, старший викладач професійно-теоретичної підготовки Вищого професійного училища №40 (м. Алчевськ Луганської області, Україна) Шишкіна Людмила Миколаївна

Фото Шишкіної Людмили Миколаївни Поняття телекомунікаційного освітнього проекту в даний час ще не є усталеним, однозначно визначеним. Обговорення того, що потрібно вкладати в це поняття, зараз відбувається в багатьох статтях, і навіть книгах. Телекомунікаційний освітній проект як інформаційно-освітня технологія зараз проходить стадію становлення і активного розвитку. Що може бути віднесено до цієї форми педагогічної діяльності, а для чого слід підбирати інші визначення – це, мабуть, ще деякий час буде предметом дискусії.

Опуб­лі­ко­ва­но 26 лис­то­па­да 2013 ро­ку.

Докладніше (Текст доповіді, документ Microsoft Office Word, DOCX-документ)...

Канюка Лариса Федорівна Україна Житомирська область м. Малин (Житомирська обл.) Професійно-технічне училище №36 не вказано методист
Загальні міркування

Ос­нов­ні нап­ря­ми і фор­ми ак­ти­ві­за­ції піз­на­ва­ль­ної, по­шу­ко­во-дос­лід­ни­ць­кої та прак­тич­ної ді­яль­нос­ті уч­нів

Ме­то­дист Ма­лин­сь­ко­го про­фе­сій­но-тех­ніч­но­го учи­ли­ща №36 (міс­то Ма­лин Жи­то­мир­сь­кої об­лас­ті, Ук­ра­ї­на) Ка­ню­ка Ла­ри­са Фе­до­рів­на

Фото Канюки Лариси Федорівни Од­ним із го­лов­них чин­ни­ків, який за­без­пе­чує роз­ви­ток склад­них зав­дань про­фе­сій­ної під­го­тов­ки, за дум­кою пе­да­го­гів і пси­хо­ло­гів, є ак­ти­ві­за­ція піз­на­валь­ної ді­яль­нос­ті уч­нів. Са­ме за­лу­чен­ня уч­нів до ак­тив­ної твор­чої ро­бо­ти, ство­рен­ня умов для все­біч­ної ре­а­лі­за­ції у нав­чаль­но­му про­це­сі здат­не за­без­пе­чи­ти фор­му­ван­ня в уч­нів важ­ли­вих якос­тей, які ста­нуть ос­но­вою про­фе­сій­но­го ста­нов­лен­ня. Про­цес ак­ти­ві­за­ції піз­на­валь­ної ді­яль­нос­ті по­ви­нен від­бу­ва­ти­ся сис­те­ма­тич­но, охоп­лю­ю­чи усі мож­ли­ві нап­рям­ки. Не­об­хід­ні пев­ні ор­га­ні­за­цій­но-ме­то­дич­ні за­са­ди, згід­но з яки­ми вик­ла­дач бу­де ске­ро­ву­ва­ти свою ді­яль­ність і піз­на­валь­ну ді­яль­ність уч­нів. При цьому прин­ци­по­ве зна­чен­ня має те, яку ме­ту ста­вить пе­ред со­бою пе­да­гог при ак­ти­ві­за­ції піз­на­валь­ної ді­яль­нос­ті уч­нів.

Опуб­лі­ко­ва­но 11 лис­то­па­да 2013 ро­ку.

Докладніше (Текст доповіді, документ Microsoft Office Word, DOC-документ)...

Докладніше (Слайд-презентація доповіді, документ Microsoft Office PowerPoint, PPT-документ)...

Салагіна Тетяна Сергіївна Україна Луганська область м. Алчевськ (Луганська обл.) Алчевський професійний металургійний ліцей не вказано майстер виробничого навчання
Загальні міркування

Впро­вад­жен­ня ком­п'ю­тер­но-ме­ре­же­вих тех­но­ло­гій у нав­ча­ль­но-ви­роб­ни­чий про­цес ПТНЗ на прик­ла­ді дос­ві­ду Ал­чев­сь­ко­го про­фе­сій­но­го ме­та­лур­гій­но­го лі­цею

Майс­тер ви­роб­ни­чо­го нав­чан­ня Ал­чев­сь­ко­го про­фе­сій­но­го ме­та­лур­гій­но­го лі­цею (міс­то Ал­чевськ Лу­ган­сь­кої об­лас­ті, Ук­ра­ї­на) Са­ла­гі­на Те­тя­на Сер­гі­їв­на

Фото Салагіної Тетяни Сергіївни Впро­вад­жен­ня ком­п'ю­тер­но-ме­ре­же­вих тех­но­ло­гій у нав­ча­ль­но-ви­роб­ни­чий про­цес ПТНЗ доз­во­ляє зро­би­ти нав­чан­ня більш ефек­тив­ним, за­лу­ча­ю­чи в про­цес сприй­нят­тя нав­ча­ль­ної ін­фор­ма­ції біль­шість чут­тє­вих під­сис­тем осо­бис­тос­ті уч­ня. Ком­п'ю­тер­но-ме­ре­же­ві тех­но­ло­гії доз­во­ля­ють роз­в'я­за­ти проб­ле­му на­оч­но­го пред­с­тав­лен­ня нав­ча­ль­но­го ма­те­рі­а­лу, до­по­ма­га­ють роз­ви­ну­ти асо­ці­а­тив­не мис­лен­ня уч­нів, зе­ко­но­ми­ти час на вик­ла­дан­ня но­во­го ма­те­рі­а­лу та за­с­во­єн­ня йо­го уч­ня­ми зав­дя­ки під­ви­щен­ню рів­ня за­ці­кав­ле­нос­ті уч­нів.

Опуб­лі­ко­ва­но 10 лис­то­па­да 2013 ро­ку.

Докладніше (Текст доповіді, документ Microsoft Office Word, DOCX-документ)...

Кірносова Олена Вікторівна Україна Донецька область м. Дзержинськ (Донецька обл.) Дзержинський професійний гірничий ліцей не вказано Заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач загальнотехнічних та спеціальних дисциплін
Загальні міркування

Су­час­ний урок у про­фе­сій­ній шко­лі, ме­то­ди­ка його пла­ну­ван­ня, ор­га­ні­за­ції та про­ве­ден­ня

Від­мін­ник ос­ві­ти Ук­ра­ї­ни, зас­туп­ник ди­рек­то­ра з нав­ча­ль­но-ви­хов­ної ро­бо­ти, вик­ла­дач за­га­ль­но­тех­ніч­них та спе­ці­а­ль­них дис­цип­лін Дзер­жин­сь­ко­го про­фе­сій­но­го гір­ни­чо­го лі­цею (міс­то Дзер­жинськ До­не­ць­кої об­лас­ті, Ук­ра­ї­на) Кір­но­со­ва Оле­на Вік­то­рів­на

Фото Кірносової Олени Вікторівни Зміст до­по­ві­ді: ос­нов­ні пос­ту­ла­ти су­час­но­го уро­ку; по­каз­ни­ки пе­да­го­гіч­ної майс­тер­нос­ті вик­ла­да­ча; ре­цепт при­го­ту­ван­ня гар­но­го су­час­но­го уро­ку; ос­нов­ні оз­на­ки та еле­мен­ти су­час­но­го уро­ку; ви­мо­ги до су­час­но­го уро­ку; кла­си­фі­ка­ція ти­пів і ви­дів уро­ків з про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки та ос­нов­на ди­дак­тич­на ме­та кож­но­го ти­пу і ви­ду уро­ку; прик­ла­ди нет­ра­ди­цій­них уро­ків; спів­від­но­шен­ня ці­лей уро­ку й рів­нів зас­во­єн­ня знань; струк­турні еле­мен­ти уро­ку; зра­зок струк­ту­ри уро­ків те­о­ре­тич­но­го нав­чан­ня різ­них ти­пів.

Опуб­лі­ко­ва­но 21 жовтня 2013 ро­ку.

Докладніше (Текст доповіді, документ Microsoft Office Word, DOC-документ)...

Докладніше (Текст-презентація до доповіді, документ Microsoft Office Word, DOC-документ)...

Теслюк Наталія Іванівна Україна Житомирська область м. Житомир (Житомирська обл.) Вище професійне технологічне училище не вказано Методист
Загальні міркування

Ви­ко­рис­тан­ня ін­фор­ма­цій­но-ко­му­ні­ка­цій­них тех­но­ло­гій та ство­рен­ня елект­рон­но­го порт­фо­ліо для уза­галь­нен­ня та по­ши­рен­ня пе­ре­до­во­го пе­да­го­гіч­но­го дос­ві­ду

Ме­то­дист Жи­то­мир­сь­ко­го ви­що­го про­фе­сій­но­го тех­но­ло­гіч­но­го учи­ли­ща (міс­то Жи­то­мир, Ук­ра­ї­на) Тес­люк На­та­лія Іва­нів­на

Фото Теслюк Наталії Іванівни У су­час­но­му про­фе­сій­но-тех­ніч­но­му нав­ча­ль­но­му зак­ла­ді на­ко­пи­че­но ба­га­тий пе­да­го­гіч­ний та ви­роб­ни­чий дос­від. Ду­же час­то пе­да­го­гіч­ні пра­ців­ни­ки не за­мис­лю­ють­ся про не­об­хід­ність та до­ціль­ність ана­лі­зу влас­но­го дос­ві­ду та дос­ві­ду сво­їх ко­лег. Ор­га­ні­за­ція ефек­тив­ної ро­бо­ти пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків ПТНЗ но­во­го ти­пу на­ле­жить ме­то­дич­ній служ­бі нав­ча­ль­но­го зак­ла­ду. Ме­то­дич­на ро­бо­та є ефек­тив­ною то­ді, ко­ли її ді­я­ль­ність здійс­ню­єть­ся сис­тем­но, но­сить ін­но­ва­цій­ний ха­рак­тер, ши­ро­ко ви­ко­рис­то­вує ін­фор­ма­цій­но-ко­му­ні­ка­цій­ні тех­но­ло­гії.

Опуб­лі­ко­ва­но 21 жовтня 2013 ро­ку.

Докладніше (Документ Microsoft Office Word, DOCX-документ)...

Шишкіна Людмила Миколаївна Україна Луганська область м. Алчевськ (Луганська обл.) Вище професійне училище №40 не вказано Викладач вищої категорії, старший викладач
Загальні міркування

Стат­тя та муль­ти­ме­дій­на пре­зен­та­ція Ос­нов­ні скла­до­ві під­ви­щен­ня якос­ті про­фе­сій­но-прак­тич­ної під­го­тов­ки

Вик­ла­дач ви­щої ка­те­го­рії, стар­ший вик­ла­дач, ви­к­ла­дач про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки, стар­ший майс­тер Ал­чев­сь­ко­го ви­що­го про­фе­сій­но­го учи­ли­ща №40 (міс­то Ал­чевськ Лу­ган­сь­кої об­лас­ті) Шиш­кі­на Люд­ми­ла Ми­ко­ла­їв­на

Фото Шишкіної Людмили Миколаївни Стар­ший майс­тер в учи­ли­щі – це лю­ди­на від якої ба­га­то що за­ле­жить: яким бу­де ко­лек­тив майст­рів, нас­кіль­ки про­фе­сій­но і ме­то­дич­но гра­мот­но во­ни бу­дуть нав­ча­ти уч­нів об­ра­ним про­фе­сі­ям. На кож­но­го майст­ра ви­роб­ни­чо­го нав­чан­ня роз­роб­ле­ний стар­шим майст­ром ді­аг­нос­тич­ний пас­порт. Він до­по­ма­гає от­ри­ма­ти не­об­хід­ну ін­фор­ма­цію про майст­рів ви­роб­ни­чо­го нав­чан­ня та сво­є­час­но ко­ор­ди­ну­ва­ти пи­тан­ня їх ста­жу­ван­ня, атес­та­ції та їх ме­то­дич­ну ро­бо­ту.

Опуб­лі­ко­ва­но 17 жовтня 2013 ро­ку.

Докладніше (Документ Microsoft Office Word, DOCX-документ)...

Докладніше (Слайд-презентація Microsoft Office PowerPoint, PPTX-документ)...

Шишкіна Людмила Миколаївна Україна Луганська область м. Алчевськ (Луганська обл.) Вище професійне училище №40 не вказано Викладач вищої категорії, старший викладач
Загальні міркування

Ме­то­дич­ний по­сіб­ник Са­мо­ос­ві­та пе­да­го­га – не­об­хід­ність су­час­но­го сус­пільст­ва

Вик­ла­дач ви­щої ка­те­го­рії, стар­ший вик­ла­дач, ви­к­ла­дач про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки, стар­ший майс­тер Ал­чев­сь­ко­го ви­що­го про­фе­сій­но­го учи­ли­ща №40 (міс­то Ал­чевськ Лу­ган­сь­кої об­лас­ті) Шиш­кі­на Люд­ми­ла Ми­ко­ла­їв­на

Фото Шишкіної Людмили Миколаївни У ме­то­дич­но­му по­сіб­ни­ку зіб­ра­но ма­те­рі­а­ли, не­об­хід­ні для ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти пе­да­го­га з са­мо­ос­ві­ти. По­сіб­ник та­кож міс­тить ал­го­ритм від­по­від­них дій пе­да­го­га, по­чи­на­ю­чи від ви­бо­ру те­ми са­мо­ос­ві­ти і за­кін­чу­ю­чи оформ­лен­ням ме­то­дич­них ма­те­рі­а­лів. Ме­то­дич­ний по­сіб­ник мо­же бу­ти ви­ко­рис­та­но пе­да­го­га­ми будь-яко­го ос­віт­ньо­го зак­ла­ду для ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти з са­мо­ос­ві­ти. Ви­дан­ня мо­же бу­ти ко­рис­ним та­кож для ке­рів­ни­ків зак­ла­дів ос­ві­ти, за­ці­кав­ле­них у якіс­ній ор­га­ні­за­ції ін­фор­маль­ної ос­ві­ти чле­нів пе­да­го­гіч­но­го ко­лек­ти­ву.

Опуб­лі­ко­ва­но 17 жовтня 2013 ро­ку.

Докладніше (титульна сторінка, документ Microsoft Office Word, DOCX-документ)...

Докладніше (методичний посібник, документ Microsoft Office Word, DOCX-документ)...

Шишкіна Людмила Миколаївна Україна Луганська область м. Алчевськ (Луганська обл.) Вище професійне училище №40 не вказано Викладач вищої категорії, старший викладач
Загальні міркування

Методична розробка та мультимедійна презентація на тему Використання інформаційно-комунікаційних технологій – потужний стимул у навчанні

Вик­ла­дач ви­щої ка­те­го­рії, стар­ший вик­ла­дач, ви­к­ла­дач про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки, стар­ший майс­тер Ал­чев­сь­ко­го ви­що­го про­фе­сій­но­го учи­ли­ща №40 (міс­то Ал­чевськ Лу­ган­сь­кої об­лас­ті) Шиш­кі­на Люд­ми­ла Ми­ко­ла­їв­на

Фото Шишкіної Людмили Миколаївни Автор ділиться досвідом використання на уроці у професійній школі такого електронного засобу навчання, як мультимедійна презентація. На думку автора, використання мультимедійних презентацій дозволяє удосконалити всі види пізнавальних мотивів, насамперед інтерес до знань, змісту і процесу навчання. До роботи додано презентацію у форматі Мicrosoft Office PowerPoint.

Опуб­лі­ко­ва­но 12 травня 2013 ро­ку.

Докладніше (документ Microsoft Office Word, DOCX-документ)...

Докладніше (презентація Microsoft Office PowerPoint, PPTX-документ)...

Шишкіна Людмила Миколаївна Україна Луганська область м. Алчевськ (Луганська обл.) Вище професійне училище №40 не вказано Викладач вищої категорії, старший викладач
Загальні міркування

Муль­ти­ме­дій­ні пре­зен­та­ції до ме­то­дич­но­го по­сіб­ни­ка Швид­ка ме­то­дич­на до­по­мо­га

Вик­ла­дач ви­щої ка­те­го­рії, стар­ший вик­ла­дач, ви­к­ла­дач про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки, стар­ший майс­тер Ал­чев­сь­ко­го ви­що­го про­фе­сій­но­го учи­ли­ща №40 (міс­то Ал­чевськ Лу­ган­сь­кої об­лас­ті) Шиш­кі­на Люд­ми­ла Ми­ко­ла­їв­на

Фото Шишкіної Людмили Миколаївни Ме­то­дич­ний по­сіб­ник є при­з­на­че­ним для вик­ла­да­чів ПТНЗ, май­с­т­рів ви­роб­ни­чо­го на­в­чан­ня ПТНЗ, ме­то­дис­тів ПТНЗ, ке­рів­ни­ків гур­т­ків, сту­ден­тів ос­віт­ніх спе­ці­а­ль­нос­тей, ши­ро­ко­го ко­ла ос­ві­тян. Ав­тор на­ма­га­є­ть­ся не стіль­ки по­да­ти ак­ту­а­ль­ну ін­фор­ма­цію, скіль­ки по­яс­ни­ти, як, на дум­ку ав­то­ра, здій­с­ню­ва­ти ме­то­дич­ну ді­я­ль­ність гра­мот­но, з ура­ху­ван­ням її спе­ци­фіч­них особ­ли­вос­тей.

Опуб­лі­ко­ва­но 19 лю­то­го 2013 ро­ку.

Докладніше (ZIP-архів)...

Шишкіна Людмила Миколаївна Україна Луганська область м. Алчевськ (Луганська обл.) Вище професійне училище №40 не вказано Викладач вищої категорії, старший викладач
Загальні міркування

Ме­то­дич­ний по­сіб­ник Як під­го­ту­ва­ти від­к­ри­тий урок із спец­п­ред­ме­тів

Вик­ла­дач ви­щої ка­те­го­рії, стар­ший вик­ла­дач, ви­к­ла­дач про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки, стар­ший майс­тер Ал­чев­сь­ко­го ви­що­го про­фе­сій­но­го учи­ли­ща №40 (міс­то Ал­чевськ Лу­ган­сь­кої об­лас­ті) Шиш­кі­на Люд­ми­ла Ми­ко­ла­їв­на

Фото Шишкіної Людмили Миколаївни В умо­вах ши­ро­ко­го впро­вад­жен­ня ін­но­ва­цій­них пе­да­го­гіч­них тех­но­ло­гій особ­ли­вої зна­чу­щос­ті на­бу­ва­ють не­с­тан­дар­т­ні, не­т­ра­ди­цій­ні уро­ки. У про­по­но­ва­но­му ме­то­дич­но­му по­сіб­ни­ку, при­з­на­че­но­му для ви­к­ла­да­чів про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки про­фе­сій­но-тех­ніч­них на­в­ча­ль­них за­к­ла­дів, по­да­но стис­лі ві­до­мос­ті про ор­га­ні­за­цію від­к­ри­то­го уро­ку, оха­рак­те­ри­зо­ва­но ос­нов­ні ви­мо­ги до су­час­но­го уро­ку у про­фе­сій­ній шко­лі, ви­ко­на­но ог­ляд форм ор­га­ні­за­ції на­в­ча­ль­но­го за­нят­тя, по­да­но схе­му са­мо­а­на­лі­зу уро­ку.

Опуб­лі­ко­ва­но 19 лю­то­го 2013 ро­ку.

Докладніше (документ MS Office Word, DOCX-документ)...

Чеботарьова Аліна Іванівна Україна Донецька область м. Донецьк (Донецька обл.) Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України Кафедра методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва Старший викладач
Загальні міркування

Ме­то­дич­ні ре­ко­мен­да­ції пе­да­го­гіч­ним пра­ців­ни­кам з фор­му­ван­ня го­тов­нос­ті уч­нів до май­бут­ньої тру­до­вої ді­я­ль­нос­ті

Стар­ший вик­ла­дач ка­фед­ри ме­то­ди­ки про­фе­сій­но­го нав­чан­ня і но­віт­ніх тех­но­ло­гій ви­роб­ниц­т­ва Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків Уні­вер­си­те­ту ме­нед­ж­мен­ту ос­ві­ти На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни (міс­то До­нецьк, Ук­ра­ї­на) Че­бо­та­рьо­ва Алі­на Іва­нів­на

Фото Чеботарьової Аліни Іванівни Ви­со­ко­к­ва­лі­фі­ко­ва­ні та кон­ку­рен­то­с­п­ро­мож­ні ро­біт­ни­ки, здат­ні ста­ви­ти і ви­рі­шу­ва­ти не­с­тан­дар­т­ні зав­дан­ня, при­в­но­си­ти но­ву якість в сус­піль­не та ви­роб­ни­че жит­тя, бу­ли й бу­дуть пот­ріб­ні завж­ди, тим біль­ше в су­час­них умо­вах пе­ре­хо­ду Ук­ра­ї­ни до рин­ко­вих від­но­син, струк­тур­ної пе­ре­бу­до­ви еко­но­мі­ки і ви­хо­ду її із кри­зо­во­го ста­ну. То­му на­галь­ною пот­ре­бою є під­ви­щен­ня ефек­тив­нос­ті та якос­ті про­фе­сій­ної під­го­тов­ки уч­нів ПТНЗ, при цьо­му опе­ру­ю­чи за­ко­на­ми рин­ку пра­ці: Кож­на лю­ди­на тіль­ки то­ді є кон­ку­рен­то­с­п­ро­мож­ною на рин­ку пра­ці, ко­ли во­на во­ло­діє ви­со­ким рів­нем про­фе­сій­ної ква­лі­фі­ка­ції і здат­ніс­тю до са­мо­ре­а­лі­за­ції. Та­ка здат­ність виз­на­ча­є­ть­ся рів­нем сфор­мо­ва­нос­ті пси­хо­ло­гіч­ної го­тов­нос­ті май­бут­ньо­го пра­ців­ни­ка до тру­до­вої ді­яль­нос­ті.

Докладніше (документ MS Office Word, DOC-документ)...

Коваль Лариса Євгенівна Україна Донецька область м. Донецьк (Донецька обл.) Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України Кафедра педагогіки і психології професійної освіти Старший викладач
Загальні міркування

За­с­то­су­ван­ня елек­т­рон­но­го нав­чаль­но-ме­то­дич­но­го ком­п­лек­су як скла­до­вої су­час­но­го елек­т­рон­но­го під­руч­ни­ка на кур­сах під­ви­щен­ня пе­да­го­гіч­ної ква­лі­фі­ка­ції

Стар­ший вик­ла­дач ка­фед­ри пе­да­го­гі­ки і пси­хо­ло­гії про­фе­сій­ної ос­ві­ти Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків Уні­вер­си­те­ту ме­нед­ж­мен­ту ос­ві­ти На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни (міс­то До­нецьк, Ук­ра­ї­на) Ко­валь Ла­ри­са Єв­ге­нів­на

Фото Коваль Лариси Євгенівни В умо­вах со­ці­аль­но-еко­но­міч­них змін, які від­бу­ва­ють­ся в на­шій кра­ї­ні, роз­роб­лен­ня та впро­вад­жен­ня ін­но­ва­цій­них тех­но­ло­гій у нав­чаль­ний про­цес є од­ним із ва­го­мих шля­хів удос­ко­на­лен­ня про­фе­сій­ної пе­да­го­гіч­ної ос­ві­ти май­с­т­рів ви­роб­ни­чо­го нав­чан­ня на кур­сах під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції. Не­об­хід­ність ви­ко­рис­тан­ня елек­т­рон­них під­руч­ни­ків і елек­т­рон­них нав­чаль­но-ме­то­дич­них ком­п­лек­сів в про­фе­сій­ній ос­ві­ті дик­ту­єть­ся де­кіль­ко­ма об­с­та­ви­на­ми.

Докладніше (документ MS Office Word, DOC-документ)...

Шварц Н. Є. Україна Харківська область м. Чугуїв (Харківська обл.) Чугуївський професійний аграрний ліцей Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Загальні міркування

Особистісно-орієнтоване навчання – шлях надання якісної професійної освіти

Викладач про­фесійно-теоретичної підготовки  Чугуївського професійного аграрного ліцею  (місто Чугуїв Харківської області, Україна) Шварц Н. Є.

На сучасному етапі розвитку суспільства назріла необхідність зміни цілей та змісту освіти, тому основні положення сучасної психолого-педагогічної науки полягають в необхідності відтворення інтелектуального потенціалу народу, за­безпеченні можливостей для саморозвитку людини, підготовки молоді до ін­теграції в суспільство, професійній адаптації фахівця в умовах транс­фор­ма­ції суспільного устрою та формування його професійної мобільності і конкурентоспроможності.

Докладніше (ZIP-архів)...

Коляда Михайло Георгійович Україна Донецька область м. Донецьк (Донецька обл.) Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України Кафедра інформаційного захисту та цивільної безпеки Завідувач кафедри, професор
Загальні міркування

Методи вирішення задач на основі комбінаторно-логічного мислення

Завідувач кафедри інформаційного захисту та цивільної безпеки Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України (місто До­нецьк, Україна), доктор педагогічних наук, професор Коляда Михайло Георгійович

Фото Коляди Михайла Георгійовича Дивергентне мислення є важливим підґрунтям успішної пе­дагогічної ді­яльності в аспекті забезпечення її інформаційної безпеки. Процеси управління ін­формаційним захистом обов'язково пов'язані з кількісним перебором різних варіантів, зістав­лен­ням даних, комбінуванням і гру­пу­ван­ням ін­формаційних блоків, їх перестановками і узагаль­неннями. Треба зазначити, що тут виступає одна з важливих ком­пе­тент­ніс­них підсистем, яку ми пропонуємо назвати ком­бі­на­торно-логічною складовою дивергентного мислення.

Докладніше (документ MS Office Word, DOC-документ)...

Коляда Михайло Георгійович Україна Донецька область м. Донецьк (Донецька обл.) Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України Кафедра інформаційного захисту та цивільної безпеки Завідувач кафедри, професор
Загальні міркування

Особли­вості професійної підготовки фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою в країнах Європейського Союзу

Завідувач кафедри інформаційного захисту та цивільної безпеки Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України (місто До­нецьк, Україна), доктор педагогічних наук, професор Коляда Михайло Георгійович

Фото Коляди Михайла Георгійовича Українські науковці почали приділяти увагу ме­то­до­логії підготовки педагогів до захисту інформації та до управління інформаційною безпекою тоді, коли у назва­но­му кон­тексті суттєво змінився віт­чизняний освітньо-інформаційний простір і виявилися істотно нові вимоги ринку праці. Мі­ністерство освіти України спільно з Державним комітетом секретів України здійснило упоряд­кування Переліку напрямів підготовки фахівців і Постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 року №325 було введено нові спеціальності.

Докладніше (документ MS Office Word, DOC-документ)...

Загальнопрофесійна підготовка
Фізика та астрономія, віртуальний фізичний експеримент, віртуальне астрономічне спостереження
Красілова Світлана Германівна Україна Донецька область м. Донецьк (Донецька обл.) Донецький індустріально-педагогічний технікум Не вказано викладач
Фізика та астрономія, віртуальний фізичний експеримент, віртуальне астрономічне спостереження

Нестандартне завдання для самостійної роботи з астрономії Листування з інопланетною розумною істотою

Викладач першої категорії, викладач фізики та астрономії Донецького індустріально-педагогічного технікуму (місто Донецьк, Україна) Красілова Світлана Германівна (krasilovasvetlana@mail.ru)

професійний (предметний) напрям Фізика та астрономія, віртуальний фізичний експеримент, віртуальне астрономічне спостереження

Фото Красілової Світлани Германівни Після вивчення теоретичного матеріалу теми Сонячна система студентам запропоновано написати віртуального листа інопланетянину (шаблон – заготовка з порожніми полями, у які слід вставити пропущені слова), а на наступному занятті студенти отримують зашифровану відповідь-запрошення. Вона містить ряд завдань: за допомогою карти зоряного неба за вказаними екваторіальними координатами слід визначити, про яку зорю і у якому сурір'ї йде мова у запрошенні; визначити власну назву зорі (розшифрувати анаграму) з використанням зоряного атласу; за річним паралаксом визначити відстань до заданої зоряної системи у світлових роках та парсеках. Використання подібних завдань викликає у студентів живу зацікавленість, бажання опанувати принципи користування рухомою картою зоряного неба, зоряним атласом, методами реальної оцінки відстаней до зорь.

Опубліковано 28 лютого 2014 року

Докладніше (PDF-документ)...

Красілова Світлана Германівна Україна Донецька область м. Донецьк (Донецька обл.) Донецький індустріально-педагогічний технікум Не вказано викладач
Фізика та астрономія, віртуальний фізичний експеримент, віртуальне астрономічне спостереження

Завдання до самостійної роботи студентів за темою Полімери: їх властивості та застосування

Викладач першої категорії, викладач фізики та астрономії Донецького індустріально-педагогічного технікуму (місто Донецьк, Україна) Красілова Світлана Германівна (krasilovasvetlana@mail.ru)

професійний (предметний) напрям Фізика та астрономія, віртуальний фізичний експеримент, віртуальне астрономічне спостереження

Фото Красілової Світлани Германівни Традиційно фізика вважається однією з найскладніших дисциплін. Саме тому виникає необхідність зацікавити студентів та мотивувати до набуття знань різними методами. Під час підготовки завдань самостійної роботи для студентів, методи навчання обмежені лише уявою, фантазією та сміливістю викладача. Виходячи за межі традиційного викладання матеріалу, ми надаємо можливість студентам трохи інакше поглянути на нецікаву науку. Сучасні студенти інакше розмірковують, але це не означає, що вони не здатні навчатись. Вони бажають отримувати знання, але не тим чином, як нам зручно. Подібним прикладом є завдання до самостійної роботи з дисципліни загальноосвітнього циклу Фізика за темою Полімери: їх властивості та застосування.

Опубліковано 26 лютого 2014 року

Докладніше (PDF-документ)...

Борисенко Марина Олексіївна Україна Донецька область м. Донецьк (Донецька обл.) Донецький індустріально-педагогічний технікум Не вказано викладач
Фізика та астрономія, віртуальний фізичний експеримент, віртуальне астрономічне спостереження

Методична розробка навчального заняття Дослідження характеристик кіл постійного струму з використанням комп'ютерних технологій

Викладач вищої категорії, викладач фізики Донецького індустріально-педагогічного технікуму (місто Донецьк, Україна) Борисенко Марина Олексіївна (nadia.borisenko@yandex.ru)

професійний (предметний) напрям Фізика та астрономія, віртуальний фізичний експеримент, віртуальне астрономічне спостереження

Фото Борисенко Марини Олексіївни Впровадження комп'ютерних технологій дозволяє розширити демонстраційну й експериментальну базу. Також слід відмітити, що використання комп'ютерної моделі як об'єкта дослідження активізує у учнів процес самостійного пізнання фізичних явищ, сприяє розвитку вмінь і навичок самостійної пізнавальної діяльності. Мета запропонованого заняття – сформувати у учнів навички складання схем кіл постійного струму, визначення їх характеристик, принципів узгодження джерел струму з навантаженням; ознайомити учнів з принципами проведення вимірювань струму і напруги в електричних схемах за допомогою мультиметру. Розширити, поглибити та деталізувати наукові знання за темою Закони постійного струму.

Опубліковано 20 лютого 2014 року

Докладніше (Документ Microsoft Office Word, DOCX-документ)...

Охорона праці, навколишнього середовища та безпека життєдіяльності
Курова Наталія Юріївна Україна Одеська область м. Одеса (Одеська обл.) Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту Не вказано Викладач предметів загальнотехнічної та професійно-теоретичної підготовки
Охорона праці, навколишнього середовища та безпека життєдіяльності

Методична розробка уроку Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку, життя і здоров'я людей

Методист вищої категорії, старший викладач, викладач предметів загальнотехнічної та професійно-теоретичної підготовки Одеського вищого професійного училища автомобільного транспорту (місто Одеса, Україна) Курова Наталія Юріївна

професійний (предметний) напрям Охорона праці, навколишнього середовища та безпека життєдіяльності

Фото Курової Наталії Юріївни Методичні рекомендації є призначеними як викладачам предмету Охорона праці і навколишнього середовища у ПТНЗ, так і учням   як додатковий засіб навчання. Автор подає актуальну інформацію в дохідливій формі, намагається пояснити причини та наслідки виробничих аварій, вказує на важливість та необхідність екологічної безпеки.

Опубліковано 27 листопада 2013 року

Докладніше (PDF-документ)...

Курова Наталія Юріївна Україна Одеська область м. Одеса (Одеська обл.) Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту Не вказано Викладач предметів загально-технічної підготовки та професійно-теоретичної підготовки
Охорона праці, навколишнього середовища та безпека життєдіяльності

Ме­то­дич­на роз­роб­ка уро­ку Ат­мос­фер­на елек­т­ри­ка. За­хист спо­руд і бу­ді­вель під час гро­зи. Пра­ви­ла по­ве­дін­ки під час гро­зи

Ме­то­дист ви­щої ка­те­го­рії, стар­ший вик­ла­дач, вик­ла­дач пред­ме­тів за­га­ль­но­тех­ніч­ної під­го­тов­ки та про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки Оде­сь­ко­го ви­що­го про­фе­сій­но­го учи­ли­ща ав­то­мо­бі­ль­но­го тран­с­пор­ту (м. Оде­са) Ку­ро­ва На­та­лія Юрі­їв­на

професійний (предметний) напрям Охорона праці, навколишнього середовища та безпека життєдіяльності

Фото Курової Наталії Юріївни Ме­то­дич­ні ре­ко­мен­да­ції ад­ре­со­ва­но як пе­да­го­гам ПТНЗ – вик­ла­да­чам пред­ме­ту Охо­ро­на пра­ці і нав­ко­лиш­ньо­го се­ре­до­ви­ща, – так і уч­ням ПТНЗ (у якос­ті до­дат­ко­во­го ін­фор­ма­цій­но­го ма­те­рі­а­лу з те­ми Ос­но­ви елек­т­ро­без­пе­ки). Ав­тор по­дає ак­ту­аль­ну нав­ча­ль­ну ін­фор­ма­цію у дос­туп­ній фор­мі, по­яс­нює, як, на дум­ку ав­то­ра, слід про­во­ди­ти урок у ПТНЗ, роз­ви­ва­ю­чи піз­на­ва­ль­ний ін­те­рес уч­нів.

Опубліковано 21 травня 2013 року

Докладніше (PDF-документ)...

Технічне та будівельне креслення
Кірносова Олена Вікторівна Україна Донецька область м. Дзержинськ (Донецька обл.) Дзержинський професійний гірничий ліцей Не вказано Викладач загальнопрофесійної підготовки
Технічне та будівельне креслення

Ма­те­рі­а­ль­ний ре­зу­ль­тат нав­ча­ль­но­го про­ек­ту – уч­нів­сь­ка пре­зен­та­ція За­га­ль­не крес­лен­ня бу­ді­вель і спо­руд

Від­мін­ник ос­ві­ти Ук­ра­ї­ни, зас­туп­ник ди­рек­то­ра з нав­ча­ль­но-ви­хов­ної ро­бо­ти, вик­ла­дач за­галь­но­тех­ніч­них та спе­ці­аль­них дис­цип­лін Дзер­жин­сь­ко­го про­фе­сій­но­го гір­ни­чо­го лі­цею (міс­то Дзер­жинськ До­не­ць­кої об­лас­ті, Ук­ра­ї­на) Кір­но­со­ва Оле­на Вік­то­рів­на

професійний (предметний) напрям Технічне та будівельне креслення

Фото Олени Вікторівни Кірносової Ме­та про­ек­ту: зро­зу­мі­ти, на­ві­що зна­ти пос­лі­дов­ність скла­дан­ня крес­лень бу­ді­вель. Де­віз про­екту: Роз­ка­жи ме­ні – і я за­бу­ду, по­ка­жи ме­ні – і я зро­зу­мію, доз­воль ме­ні зро­би­ти са­мо­му – і я нав­чусь.

Опубліковано 21 жовтня 2013 року

Докладніше (Слайд-презентація Microsoft Office PowerPoint, PPT-документ)...

Воронцова І. В. Україна Полтавська область м. Полтава (Полтавська обл.) Полтавське професійно-технічне училище №23 імені героя Радянського Союзу С. С. Бірюзова Не вказано Викладач загальнопрофесійної підготовки
Технічне та будівельне креслення

Ме­то­дич­на роз­роб­ка уро­ку Де­таль та її еле­мен­ти. Ос­нов­ні ві­до­мос­ті про крес­лен­ня де­та­лей. Зміст ро­бо­чих крес­лень де­та­лей

Вик­ла­дач за­га­ль­но­про­фе­сій­ної під­го­тов­ки Пол­тав­сь­ко­го про­фе­сій­но-тех­ніч­но­го учи­ли­ща №23 іме­ні ге­роя Ра­дян­сь­ко­го Со­ю­зу С. С. Бі­рю­зо­ва (міс­то Пол­та­ва Пол­тав­сь­кої об­лас­ті) Во­рон­цо­ва І. В.

професійний (предметний напрям) Технічне та будівельне креслення

Цілі уроку: дидактична – сформувати в учнів знання про деталь та її конструктивні елементи, навчити відрізняти деталі від інших видів виробів, ознайомити із класифікацією деталей та змістом робочих креслень деталей, навчити розрізняти конструктивні елементи деталей на кресленнях, формувати навички конструкторської діяльності; розвивальна – розвивати уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне; навчити користуватися додатковою літературою та іншими джерелами інформації, виступати перед аудиторією; розвивати технічне мовлення, просторову уяву й просторове мислення; виховна – показати роль графічних і технічних знань у майбутній професійній діяльності; сприяти формуванню пізнавального інтересу, навичок самостійної роботи; створити умови для реальної самооцінки учнів.

Опубліковано 12 березня 2013 року

Докладніше (ZIP-архів)...

Інформаційно-комунікаційні технології, комп'ютерні системи та мережі у професійній підготовці
Курач Оксана Сергіївна Україна Чернігівська область м. Чернігів (Чернігівська обл.) Чернігівський професійний ліцей деревообробної промисловості Не вказано Викладач загальнопрофесійної підготовки
Інформаційно-комунікаційні технології, комп'ютерні системи та мережі у професійній підготовці

Роз­ви­ток ін­фор­ма­цій­ної ком­пе­тен­т­нос­ті май­бут­ніх ква­лі­фі­ко­ва­них ро­біт­ни­ків з ви­ко­рис­тан­ням про­ек­т­ної тех­но­ло­гії нав­чан­ня

Вик­ла­дач про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки та ін­фор­ма­цій­них тех­но­ло­гій Чер­ні­гів­сь­ко­го про­фе­сій­но­го лі­цею де­ре­во­об­роб­ної про­мис­ло­вос­ті (міс­то Чер­ні­гів, Ук­ра­ї­на) Ку­рач Ок­са­на Сер­гі­їв­на

професійний (предметний) напрям Інформаційно-комунікаційні технології, комп'ютерні системи та мережі у професійній підготовці

Ос­ві­та має спри­я­ти ре­а­лі­за­ції ос­нов­них зав­дань еко­но­міч­но­го і куль­тур­но­го со­ці­аль­но­го роз­вит­ку. Cу­час­не ін­фор­ма­цій­не сус­піль­с­т­во ста­вить пе­ред про­фе­сій­но-тех­ніч­ним нав­чаль­ним зак­ла­дом зав­дан­ня під­го­тов­ки ви­пус­к­ни­ків, здат­них: гнуч­ко адап­ту­ва­ти­ся у змін­них жит­тє­вих си­ту­а­ці­ях, са­мо­с­тій­но на­бу­ва­ю­чи не­об­хід­них знань; са­мо­с­тій­но кри­тич­но мис­ли­ти; гра­мот­но пра­цю­ва­ти з ін­фор­ма­ці­єю; бу­ти ко­му­ні­ка­бе­ль­ни­ми; са­мо­с­тій­но пра­цю­ва­ти над роз­вит­ком осо­бис­тої мо­раль­нос­ті, ін­те­лек­ту, під­ви­щен­ням влас­но­го куль­тур­но­го рів­ня.

Докладніше (документ MS Office Word, DOC-документ)...

Курач Оксана Сергіївна Україна Чернігівська область м. Чернігів (Чернігівська обл.) Чернігівський професійний ліцей деревообробної промисловості Не вказано Викладач загальнопрофесійної підготовки
Інформаційно-комунікаційні технології, комп'ютерні системи та мережі у професійній підготовці

Ро­бо­чий зо­шит-кон­с­пект з ін­фор­ма­цій­них тех­но­ло­гій

Вик­ла­дач про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки та ін­фор­ма­цій­них тех­но­ло­гій Чер­ні­гів­сь­ко­го про­фе­сій­но­го лі­цею де­ре­во­об­роб­ної про­мис­ло­вос­ті (міс­то Чер­ні­гів, Ук­ра­ї­на) Ку­рач Ок­са­на Сер­гі­їв­на

професійний (предметний) напрям Інформаційно-комунікаційні технології, комп'ютерні системи та мережі у професійній підготовці

Ін­фор­ма­ти­ка – це на­у­ка про ін­фор­ма­цію та ав­то­ма­ти­за­цію ін­фор­ма­цій­них про­це­сів. Ін­фор­ма­ти­ка як на­у­ка по­ді­ля­є­ть­ся на те­о­ре­тич­ну і прик­лад­ну. Те­о­ре­тич­на ін­фор­ма­ти­ка – це на­у­ка про ма­те­ма­тич­ні ме­то­ди ре­а­лі­за­ції ін­фор­ма­цій­них про­це­сів. При­к­лад­на ін­фор­ма­ти­ка – на­у­ка про про­ек­ту­ван­ня ком­п'ю­те­рів, ком­п'ю­тер­них ме­реж, штуч­но­го ін­те­лек­ту то­що. Ін­фор­ма­цій­на сис­те­ма – су­куп­ність вза­є­мо­по­в'я­за­них еле­мен­тів, що ут­во­рю­ють єди­не ці­ле і при­з­на­че­ні для ре­а­лі­за­ції ін­фор­ма­цій­них про­це­сів.

Докладніше (документ MS Office Word, DOC-документ)...

Професійно-теоретична підготовка
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі експлуатації та ремонту електронних, електричних та електротехнічних систем
Єлецька Вікторія Іванівна Україна Донецька область м. Горлівка (Донецька обл.) Горлівське вище професійне училище Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі експлуатації та ремонту електронних, електричних та електротехнічних систем

Методична розробка відкритого уроку Ремонт електричних двигунів

Стар­ший вик­ла­дач-ме­то­дист, вик­ла­дач ви­щої ка­те­го­рії, вик­ла­дач про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки  Гор­лів­сь­ко­го ви­що­го про­фе­сій­но­го учи­ли­ща  (міс­то Гор­лів­ка До­нець­кої об­лас­ті, Ук­раїна) Єлець­ка Вік­то­рія Іва­нів­на

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі експлуатації та ремонту електронних, електричних та електротехнічних систем

Фото Єлецької В. І. Будь-яка машина під час експлуатації піддається зносу, особливо – при роботі в приміщеннях категорії особливо небезпечні. Електродвигуни не є виключенням. Враховуючи те, що основна маса електродвигунів, що працюють на підприємствах, – це асинхронні двигуни змінного струму з короткозамкненим ротором – на них ми і зупинимо свою увагу.

Опубліковано 23 травня 2013 року

Докладніше (ZIP-архів)...

Теоретичне навчання електрогазозварників
Гайчук О. Р. Україна Криворізька область м. Кривий Ріг (Криворізька обл.) Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі Не вказано Викладач спеціальних дисциплін
Теоретичне навчання електрогазозварників

Робочий зошит з обладнання та технології зварювальних робіт до тем Зварні з'єднання та шви, Зварювальна дуга (1 частина)

Викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст ІІ категорії Криворізького центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі (місто Кривий Ріг, Україна) Гайчук О. Р.

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання електрогазозварників

Фото із зварювальним сюжетом Робочий зошит з обладнання та технології зварювальних робіт (1 частина) є зошитом з друкованою основою, побудованим на основі Державних стандартів та програмних вимог. Містить у собі різноманітні завдання, кросворди, таблиці, цікаву інформацію, малюнки. За допомогою стислої інформації, самостійних робіт конкретизований основний матеріал з тем. Використання зошита звільняє учня від непродуктивної механічної роботи, орієнтує на обов'язкові результати навчання, не позбавляючи власної творчості при засвоєнні знань.

Опубліковано 29 листопада 2013 року

Докладніше (Текстовий документ Microsoft Office Word, DOC-документ)...

Жуков Антон Анатолійович Україна Донецька область м. Маріуполь (Донецька обл.) Маріупольський центр професійно-технічної освіти Не вказано Майстер виробничого навчання
Теоретичне навчання електрогазозварників

Мультимедійна презентація Технологія та устаткування газового зварювання

Майстер виробничого навчання Маріупольського центру професійно-технічної освіти (місто Маріуполь Донецької області, Україна) Жуков Антон Анатолійович

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання електрогазозварників

Фото з газозварювальним сюжетом В зв'язку з широким розвитком різних нових способів електричного зварювання, спосіб газового зварювання зберігає самостійне значення тільки в деяких технологічних процесах. До таких процесів, де застосовують газове зварювання може рахуватися технологічно оправданим, відносяться: ремонтне зварювання і пайка виробів із сірого, ковкого і модифікованого чавуна; зварювання сплавів кольорових металів на основі міді; наплавка твердих сплавів деяких марок (стеліту, сормайта).

Опубліковано 26 листопада 2013 року

Докладніше (Слайд-презентація Microsoft Office PowerPoint, PPT-документ)...

Будна Галина Миколаївна Україна Луганська область м. Сєвєродонецьк (Луганська обл.) Сєвєродонецьке вище професійне училище Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання електрогазозварників

Мультимедійний посібник для самостійного вивчення учнями ПТНЗ теми Особливості зварювання деяких типів конструкційних виробів

Викладач вищої категорії, викладач професійно-теоретичної підготовки Сєвєродонецького вищого професійного училища (місто Сєвєродонецьк Луганської області, Україна) Будна Галина Миколаївна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання електрогазозварників

Фото Будної Галини Миколаївни Згідно Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 7212.1 D29014-2006 програмою для підготовки з професії Електрогазозварник на вивчення вищеназваної теми відводиться 3 години. Протягом 3-х годин необхідно вивчити такий матеріал: порядок виконання флангового шва в ґратчастих конструкціях; порядок зварювання монтажних стиків балок; порядок зварювання труб з поворотом і без повороту; зварювання труб з козирком; зварювання труб з піддуванням; рулонний спосіб спорудження циліндричних резервуарів; загальні відомості про зварювання трубопроводів; вимоги до організації робочого місця і безпеки праці. Але на ознайомлення учнів з видами та класифікацією зварних конструкцій, з технологією їх виготовлення, з матеріалами, які використовуються при виготовленні зварних конструкції, часу не відведено. Тому у своїй педагогічній практиці я реалізую більш глибоке вивчення цієї теми. Розроблений електронний посібник допоможе самостійно зорієнтуватися учням при вивчені порядку виконання зварювання окремих вузлів зварних конструкцій. Даний посібник допоможе розібратися з видами трубопроводів та з основними складовими, з яких трубопроводи складаються.

Опубліковано 28 листопада 2013 року

Докладніше (документ MS Office PowerPoint, PPTX-документ)...

Будна Галина Миколаївна Україна Луганська область м. Сєвєродонецьк (Луганська обл.) Сєвєродонецьке вище професійне училище Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання електрогазозварників

Використання сучасних інформаційних технологій у викладанні предмету Спецтехнологія електрогазозварювальних робіт

Викладач вищої категорії, викладач професійно-теоретичної підготовки Сєвєродонецького вищого професійного училища (місто Сєвєродонецьк Луганської області, Україна) Будна Галина Миколаївна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання електрогазозварників

Фото Будної Галини Миколаївни Ефективне використання сучасних інформаційних технологій у педагогічному процесі – проблема сьогодення. В Національній доктрині розвитку освіти констатується: Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Опубліковано 13 березня 2013 року

Докладніше (документ MS Office Word, DOC-документ)...

Шишкіна Людмила Миколаївна Україна Луганська область м. Алчевськ (Луганська обл.) Алчевське вище професійне училище №40 Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання електрогазозварників

Ме­то­дич­на роз­роб­ка уро­ку Оз­на­йом­лен­ня з об­лад­нан­ням для на­пів­ав­то­ма­тич­но­го зва­рю­ван­ня в се­ре­до­ви­щі за­хис­них га­зів

Фото Шишкіної Людмили Миколаївни Вик­ла­дач ви­щої ка­те­го­рії, стар­ший вик­ла­дач, вик­ла­дач про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки, стар­ший майс­тер Ал­чев­сь­ко­го ви­що­го про­фе­сій­но­го учи­ли­ща №40 (міс­то Ал­чевськ Лу­ган­сь­кої об­лас­ті, Ук­ра­ї­на) Шиш­кі­на Люд­ми­ла Ми­ко­ла­їв­на

Фото Гладких Антона Вікторовича Вик­ла­дач про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки, май­с­тер ви­роб­ни­чо­го нав­чан­ня Ал­чев­сь­ко­го ви­що­го про­фе­сій­но­го учи­ли­ща №40 (міс­то Ал­чевськ Лу­ган­сь­кої об­лас­ті, Ук­ра­ї­на) Глад­ких Ан­тон Вік­то­ро­вич

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання електрогазозварників

Те­ма про­г­ра­ми: Оз­на­йом­лен­ня з об­лад­нан­ням для ав­то­ма­тич­но­го та на­пів­ав­то­ма­тич­но­го зва­рю­ван­ня в се­ре­до­ви­щі за­хис­них га­зів із по­рош­ко­вим та за­хис­ним дро­том. Те­ма уро­ку: Оз­на­йом­лен­ня з об­лад­нан­ням для на­пів­ав­то­ма­тич­но­го зва­рю­ван­ня в се­ре­до­ви­щі за­хис­них га­зів. Тип уро­ку: урок фор­му­ван­ня но­вих знань та умінь. Ме­та: сфор­му­ва­ти знан­ня бу­до­ви зва­рю­ва­ль­но­го на­пів­ав­то­ма­ту; роз­ви­ва­ти вмін­ня ви­рі­шен­ня проб­лем, кри­тич­но­го оці­ню­ван­ня си­ту­а­цій, прий­нят­тя рі­шен­ня в си­ту­а­ці­ях з час­т­ко­вою не­ви­з­на­че­ніс­тю; ви­хо­ву­ва­ти іні­ці­а­тив­ність, вмін­ня пра­цю­ва­ти у спів­ро­біт­ниц­т­ві.

Опубліковано 19 лютого 2013 року

Докладніше (документ MS Office Word, DOCX-документ)...

Шишкіна Людмила Миколаївна Україна Луганська область м. Алчевськ (Луганська обл.) Алчевське вище професійне училище №40 Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання електрогазозварників

Ме­то­дич­на роз­роб­ка уро­ку з пред­ме­ту Об­лад­нан­ня та тех­но­ло­гія ав­то­ма­тич­но­го і ме­ха­ні­зо­ва­но­го зва­рю­ван­ня на те­му Ав­то­ма­тич­ні ма­ши­ни для зва­рю­ван­ня під флю­сом

Вик­ла­дач ви­щої ка­те­го­рії, стар­ший вик­ла­дач про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки, стар­ший майс­тер Ал­чев­сь­ко­го ви­що­го про­фе­сій­но­го учи­ли­ща №40 (міс­то Ал­чевськ Лу­ган­сь­кої об­лас­ті) Шиш­кі­на Люд­ми­ла Ми­ко­ла­їв­на

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання електрогазозварників

Фото Шишкіної Людмили Миколаївни Те­ма прог­ра­ми: Бу­до­ва і об­слу­го­ву­ван­ня зва­рю­валь­них ав­то­ма­тів та на­пів­ав­то­ма­тич­них ма­шин. Те­ма уро­ку: Ав­то­ма­тич­ні ма­ши­ни для зва­рю­ван­ня під флю­сом. Тип уро­ку: урок уза­галь­нен­ня і сис­те­ма­ти­за­ції знань. Ці­лі: уза­галь­ни­ти і сис­те­ма­ти­зу­ва­ти знан­ня з те­ми прог­ра­ми; роз­ви­ва­ти ро­зу­мо­ві здат­нос­ті уч­нів шля­хом пос­та­нов­ки проб­лем­них пи­тань, ана­лі­зу конк­рет­них си­ту­а­цій; ви­хо­ву­ва­ти лю­бов до про­фе­сії та праг­нен­ня до ус­пі­ху у май­бут­ній про­фе­сій­ній ді­яль­нос­ті. Нав­чаль­ний час: 90 хви­лин. Фор­ма ор­га­ні­за­ції нав­чаль­ної ді­яль­нос­ті учнів: ро­бо­та в ма­лих гру­пах. Вид уро­ку: урок-гра (ви­роб­ни­ча гра).

Докладніше (документ MS Office Word, DOCX-документ)...

Боровик Володимир Анатолійович Україна Луганська область м. Алчевськ (Луганська обл.) Алчевське вище професійне училище №40 Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання електрогазозварників

Методична розробка уроку з предмету Технологія зварювальних робіт на тему Зварювання учора, сьогодні, завтра

Викладач вищої категорії, старший викладач про­фесійно-теоретичної підготовки Алчевського вищого професійного училища №40 (місто Алчевськ Лу­ган­сь­кої об­ласті) Боровик Володимир Анатолійович

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання електрогазозварників

Фото Боровика Володимира Анатолійовича Зварювальна техніка і тех­нологія займають одне з провідних місць у сучасному виробництві. Початок епохи металу настав з появою виплавлення його з руди. Найбільш раннє виплавлення й обробка рудної міді відбулися, за археологічними даними, близько 7000 років тому в Малій Азії. Однак особливо високого розвитку та великої різноманітності досягає техніка отримання нероз'ємних з'єднань з металу в епоху заліза.

Докладніше (ZIP-архів)...

Шишкіна Людмила Миколаївна Україна Луганська область м. Алчевськ (Луганська обл.) Алчевське вище професійне училище №40 Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання електрогазозварників

Мульти­ме­дій­на пре­зен­та­ція до уро­ку Універсальні вантажопідйомні машини з пред­ме­ту Технологічне устаткування

Вик­ла­дач ви­щої ка­те­го­рії, стар­ший вик­ла­дач про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки, стар­ший майс­тер Ал­чев­сь­ко­го ви­що­го про­фе­сій­но­го учи­ли­ща №40 (міс­то Ал­чевськ Лу­ган­сь­кої об­лас­ті) Шиш­кі­на Люд­ми­ла Ми­ко­ла­їв­на

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання електрогазозварників

Фото Шишкіної Людмили Миколаївни За до­по­мо­гою підйом­но-транспортного устаткування у збирально-зва­рю­валь­ному ви­роб­ництві виконується: завантаження, транс­пор­тування, роз­вантаження, кантування металу, заготовок, деталей, вузлів та готових виробів на всіх стадіях технологічного процесу.

Докладніше (презентація MS Office PowerPoint, PPTX-документ)...

Докладніше (дидактичні тести, документ MS Office Word, DOC-документ)...

Пузан Наталія Іванівна Україна Донецька область м. Краматорськ (Донецька обл.) Краматорське вище професійне училище №14 Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання електрогазозварників

Ви­ко­ристання новітніх технологій виробництва на уроці

Викладач професійно-теоретичної підготовки  Краматорського вищого професійного училища №14  (місто Краматорськ Донецької області, Україна) Пузан Наталія Іванівна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання електрогазозварників

Фото Пузан Наталії Іванівни В умовах науково-технічного прогресу особливо важливим є розвиток тих, що його визначають, галузей науки, техніки та виробництва. До них можуть бути віднесені зварювання та різання ме­талів, які у багатьох галузях про­мис­ловості є одними з основних факторів, що визначають темпи тех­нічного прогресу та суттєво впливають на ефективність суспільного виробництва.

Докладніше (документ MS Office Word, DOC-документ)...

Бекіш Ірина Борисівна Україна Донецька область м. Часів Яр (Донецька обл.) Часів-Ярське професійно-технічне училище Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання електрогазозварників

Ме­тодичні розробки уроків з ви­користанням опорних конспектів та опорні конспекти з пред­мету Обладнання та технологія зварювальних робіт

Вик­ла­дач про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки Ча­сів-Яр­сь­ко­го про­фе­сій­но-тех­ніч­но­го учи­ли­ща (міс­то Ча­сів Яр До­нець­кої об­лас­ті, Ук­ра­ї­на) Бе­кіш Іри­на Бо­ри­сів­на

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання електрогазозварників

Пе­ре­о­рі­єнтація навчального процесу від авторитарного по­янювально-ілюстративного навчання до особисто-зорієнтованого, роз­виваючого навчання спонукає до використання в навчальному процесі активних форм і методів навчання, які сприяють опануванню знань, розвитку творчої ініціативи й умінь застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях.

Докладніше (документ MS Office Word, DOC-документ)...

Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі сухопутного, водного, повітряного та космічного транспорту
Снєгур Любов А. Україна Херсонська область м. Херсон (Херсонська обл.) Херсонський професійний суднобудівний ліцей Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі сухопутного, водного, повітряного та космічного транспорту

Навчальний проект Формування усвідом­леної мотивації дотримання вимог безпеки праці на кожному робочому місці до предмету Охорона праці

Викладач професійно-теоретичної підго­товки Херсонського професійного судно­бу­дів­ного ліцею (місто Хер­сон, Україна) Снєгур Любов А., викладач-методист І категорії

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі сухопутного, водного, повітряного та космічного транспорту

У розробці представлено методику проведення презентації навчального проекту з охорони праці Формування усвідомленої мотивації до дотримання вимог безпеки праці на кожному робочому місці, присвяченого Всесвітньому дню охорони праці. Урок проводився у групі, яка навчається за професією Слюсар з ремонту автомобілів, з теми Вимоги безпеки праці під час ремонту автомобілів.

Докладніше (ZIP-архів)...

Цигельман Тетяна Михайлівна Україна Луганська область м. Алчевськ (Луганська обл.) Алчевський професійний металургійний ліцей Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі сухопутного, водного, повітряного та космічного транспорту

Методична розробка відкритого бінарного уроку з предметів Будова та ремонт тепловоза та Правила технічної експлуатації та інструкції на тему Тепловози. Дизель. Вимоги правил технічної експлуатації до рухомого складу. Сигнали при маневрах.

Викладач І категорії, викладач професійно-теоретичної підготовки Алчевського професійного металургійного ліцею (місто Алчевськ Луганської області, Україна) Цигельман Тетяна Михайлівна

Викладач професійно-теоретичної підготовки Алчевського професійного металургійного ліцею (місто Алчевськ Луганської області, Україна) Осипченко Ніна Романівна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі сухопутного, водного, повітряного та космічного транспорту

Урок – нестандартний, приурочений до Дня залізничника. Урок – бінарний: з предметів Будова і ремонт тепловоза і Правила технічної експлуатації і інструкції. Урок проводиться двома викладачами у вигляді КВК (клуб веселих та кмітливих) з двома командами учнів. В якості членів жюрі виступають представники виробництва, педагоги, учні. За результатами змагань жюрі виявляє команду-переможника і нагороджує солодкими призами.

Докладніше (ZIP-архів)...

Бережна Любов Володимирівна Україна Донецька область м. Красний Лиман (Донецька обл.) Краснолиманське професійно-технічне училище Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі сухопутного, водного, повітряного та космічного транспорту

План та ди­дак­тичні матеріали до відкритого уроку з предмету Лінії зв'язку та СЦБ. Тема програми Ремонт і бу­дів­ництво кабельних ліній зв'язку та СЦБ. Тема уроку Опір лінії постійному струму та опір ізоляції жил

Заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач професійно-теоретичної підготовки  Крас­но­лиманського професійно-технічного училища  (місто Красний Лиман Донецької області, Ук­раїна) Бережна Любов Володимирівна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі сухопутного, водного, повітряного та космічного транспорту

Фото Бережної Любові Володимирівни Ви­користання презентацій на уроках теоретичного навчання має такі переваги: викладачу легше швидко підготувати наочний матеріал до уроку, уч­ні емоційно сприймають навчальний матеріал, краще запам'ятовують, створюється на уроці атмосфера співробітництва, поліпшується поведінка учнів під час уроку.

Докладніше (ZIP-архів)...

Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі організації та управління виробництвом, обліку та контролю господарської діяльності
Гонтар Сергій Миколайович Україна Луганська область м. Луганськ (Луганська обл.) Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі організації та управління виробництвом, обліку та контролю господарської діяльності

Методична розробка уроку з предмету Діловодство на тему Актове, приказне і колегіальне діловодство

Викладач предмету Діловодство, викладач першої категорії Вищого професійного училища Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (місто Луганськ Луганської області, Україна) Гонтар Сергій Миколайович

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі організації та управління виробництвом, обліку та контролю господарської діяльності

Фото Гонтара Сергія Миколайовича Необхідність у складанні документів виникає з появою писемності. Більше того, вважають, що саме нагальна потреба в укладенні різноманітних документів (угод, договорів, тестаментів) і викликає появу писемності як засобу фіксації і збереження державної та приватної документації. Вже у V сторіччі до нашої ери давньоримський плебс вимагав введення чітких писаних законів. Складання зафіксованих на папері законів і правил було також головною вимогою середньовічних повстань. Коли ж видавалися закони, від справочинця вимагалась абсолютна точність формулювань та досконале знання форми, інакше документ не набував юридичної сили.

Опубліковано 7 квітня 2014 року

Докладніше (документ у форматі Rich Text Format, RTF-документ)...

Гонтар Сергій Миколайович Україна Луганська область м. Луганськ (Луганська обл.) Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі організації та управління виробництвом, обліку та контролю господарської діяльності

Методична розробка уроку з предмету Діловодство на тему Письмові звернення громадян. Пропозиції. Скарги. Заяви. Прийом громадян. Первинна обробка письмових звернень громадян. Направлення звернень на розгляд

Викладач предмету Діловодство, викладач першої категорії Вищого професійного училища Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (місто Луганськ Луганської області, Україна) Гонтар Сергій Миколайович

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі організації та управління виробництвом, обліку та контролю господарської діяльності

Фото Гонтара Сергія Миколайовича Кожен громадянин має право на звернення. У статті 40 Конституції України зазначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати ґрунтовну відповідь у встановлений законом строк. З цього можна зробити висновок, що право людини на звернення до органів влади та їхніх посадових осіб є конституційним правом. Відповідно, зазначені органи та особи мають конституційний обов'язок розглянути таке звернення і дати на нього обґрунтовану відповідь у певний, встановлений законом строк.

Опубліковано 7 квітня 2014 року

Докладніше (документ Microsoft Office Word, DOC-документ)...

Жердєва Юлія Олександрівна Україна Донецька область м. Донецьк (Донецька обл.) Донецьке гірниче професійно-технічне училище Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі організації та управління виробництвом, обліку та контролю господарської діяльності

Методична розробка уроку з предмету Бухгалтерський облік за темою Бухгалтерський баланс

Викладач професійно-теоретичної підго­тов­ки Донецького гірничого професійно-технічного училища (місто Донецьк Донецької області, Україна) Жердєва Юлія Олександрівна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі організації та управління виробництвом, обліку та контролю господарської діяльності

Фото Жердєвої Юлії Олександрівни Якіс­на під­го­тов­ка про­фе­сі­о­на­лів га­лу­зі бух­гал­тер­сь­ко­го об­лі­ку є не­мож­ли­вою без вне­сен­ня ви­пе­ред­жу­валь­них змін у ме­то­ди­ку ви­к­ла­дан­ня еко­но­міч­них дис­цип­лін. З ме­тою ефек­тив­но­го фор­му­ван­ня і роз­вит­ку про­фе­сій­ної ком­пе­тент­нос­ті ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­но­го пра­ців­ни­ка не­об­хід­но мо­дер­ні­зу­ва­ти тех­но­ло­гії під­го­тов­ки спе­ці­а­ліс­тів. На­го­лос у нав­чан­ні про­фе­сії не має ста­ви­тись на за­пам'я­то­ву­ван­ня ве­ли­ко­го об­ся­гу за­галь­них та спе­ці­аль­них ві­до­мос­тей і ме­ха­ніч­не за­с­во­єн­ня на­ви­чок. Ме­тою про­фе­сій­ної під­го­тов­ки є ре­а­лі­за­ція твор­чо­го по­тен­ці­алу кож­но­го уч­ня, роз­ви­ток йо­го здат­нос­ті ви­ко­ну­ва­ти не­ти­по­ві зав­дан­ня та ви­рі­шу­ва­ти не­с­тан­дар­т­ні проб­ле­ми.

Док­лад­ні­ше (ZIP-архів)...

Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі інформаційно-комунікаційних технологій
Мікурова Тетяна Миколаївна Україна Донецька область м. Шахтарськ (Донецька обл.) Шахтарський професійний ліцей Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі інформаційно-комунікаційних технологій

Методична розробка лабораторно-практичного заняття Відпрацювання навичок одночасного натиску на клавішу Shift з ударом по буквенних клавішах

Викладач про­фесійно-теоретичної підготовки Шахтарського професійного ліцею (місто Шахтарськ До­нецької області, Україна) Мікурова Тетяна Миколаївна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі інформаційно-комунікаційних технологій

Фото Мікурової Тетяни Миколаївни Тип уроку: комбінований. Цілі уроку: сфор­му­вати знання учнями алгоритму вводу символів верхнього регістру; сформувати уміння і навички од­ночасного натиску на клавішу Shift з ударом по буквених клавішах; роз­винути елементи мовної компетентності учнів, розвинути уміння і на­вички учіння; розвинути науково-світоглядну компетентність учнів, розвинути елементи комунікативно-трудової компетентності.

Докладніше (ZIP-архів)...

Мікурова Тетяна Миколаївна Україна Донецька область м. Шахтарськ (Донецька обл.) Шахтарський професійний ліцей Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі інформаційно-комунікаційних технологій

Ме­тодична розробка підсумкового уроку з те­ми Ар­хі­тектура і конфігурація комп'ютера та мікропроцесорної системи

Викладач про­фесійно-теоретичної підготовки Шахтарського професійного ліцею (місто Шахтарськ До­нецької області, Україна) Мікурова Тетяна Миколаївна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі інформаційно-комунікаційних технологій

Фото Мікурової Тетяни Миколаївни Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань. Вид уроку: рольова гра Підсумкова конференція. Цілі уроку: узагальнити та сис­те­матизувати знання учнів з теми Архітектура і конфігурація комп'ютера та мікропроцесорної системи; розвинути уміння учнів ви­користовувати в учінні мультипредметні знання; розвинути професійно-лексичну компетентність учнів ...

Докладніше (ZIP-архів)...

Мікурова Тетяна Миколаївна Україна Донецька область м. Шахтарськ (Донецька обл.) Шахтарський професійний ліцей Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі інформаційно-комунікаційних технологій

Ме­то­дична розробка уроку Електронні таблиці, їх призначення

Викладач про­фесійно-теоретичної підготовки Шахтарського професійного ліцею (місто Шахтарськ До­нецької області, Україна) Мікурова Тетяна Миколаївна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі інформаційно-комунікаційних технологій

Фото Мікурової Тетяни Миколаївни Тип уроку: урок фор­му­вання нових знань учнів. Вид уроку: урок з елементами мультимедійних технологій навчання. Цілі уроку: сформувати базові знання й уміння учнів щодо процесора елект­ронних таблиць на прикладі Microsoft Office Excel; розвинути елементи мовної компетентності учнів; роз­ви­нути уміння і навички учіння; розвинути елементи науково-сві­тог­лядної компетентності учнів; розвинути елементи комунікативно-трудової компетентності учнів.

Докладніше (ZIP-архів)...

Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі сільського господарства
Ярмолюк М. І. Україна Харківська область м. Чугуїв (Харківська обл.) Чугуївський професійний аграрний ліцей Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі сільського господарства

Елементи досвіду викладання предмету Будова трактора: використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення рівня навчальних досягнень учнів

Викладач про­фесійно-теоретичної підготовки  Чугуївського професійного аграрного ліцею  (місто Чугуїв Хар­ківсь­кої області, Україна) Яр­мо­люк М. І.

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі сільського господарства

Національною доктриною розвитку освіти в Україні окреслено стратегічні завдання випереджувальної інноваційної розбудови національної системи освіти і науки як осно­ви розвитку особистості, суспільства, нації і держави. Точкою відліку появи нових інформаційних технологій навчання вважається урядова постанова Про заходи щодо забезпечення комп'ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів і широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки в навчальний процес, прийнята у 1985 році. У цьому документі зафіксовано поточний стан справ у галузі інформатизації освіти і визначено головні напрями розвитку цього процесу.

Докладніше (документ MS Office Word, DOC-документ)...

Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі ресторанного сервісу
Малига Ася Олегівна Україна Херсонська область м. Херсон (Херсонська обл.) Херсонське вище професійне училище ресторанного господарства Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі ресторанного сервісу

Методична розробка відкри­того уроку Класифікація та технологія приготування фірмових гарячих страв з нерибних морепродуктів. Вимоги до якості цих страв. Класичні та інноваційні способи подачі з предмету Тех­но­логія приготування їжі з основами товарознавства

Викладач професійно-теоретичної підготовки І категорії Херсонсь­кого вищого професійного училища рес­торанного господарства (місто Херсон Хер­сонської області, Україна) Малига Ася Олегівна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі ресторанного сервісу

Фото Малиги Асі Олегівни Про­ве­дення круглого столу сьогодні є звичайним явищем у системі управління будь-якою ор­ганізацією. Його проводять з метою пошуку найраціональніших шляхів розв'язання проблем, для експертизи прийнятих рішень, програм розвитку організації тощо. Проте мало хто знає, що термін круглий стіл має свою давню історію і від часу свого виникнення відігравав неабияку роль у долях окремих людей і цілих родин.

Докладніше (документ MS Office Word, DOCX-документ)...

Лучинець Олена Павлівна Україна Волинська область м. Нововолинськ (Волинська обл.) Нововолинське вище професійне училище Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі ресторанного сервісу

Ме­то­ди­ка про­ве­ден­ня ла­бо­ра­тор­но-прак­тич­них ро­біт з пред­ме­ту Тех­но­ло­гія при­го­ту­ван­ня їжі з ос­но­ва­ми то­ва­ро­з­нав­с­т­ва

Вик­ла­дач про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­ної під­го­тов­ки Но­во­во­лин­сь­ко­го ви­що­го про­фе­сій­но­го учи­ли­ща (міс­то Но­во­во­линськ Во­лин­сь­кої об­лас­ті, Ук­ра­ї­на) Лу­чи­нець Оле­на Пав­лів­на

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі ресторанного сервісу

Фото Лучинець Олени Павлівни З метою зацікавлення учнів вступний інструктаж лабораторно-практичних робіт доцільно проводити у вигляді конкурсу з професійної майстерності. Щоб націлити учнів на виконання завдання, пропонується об'єднати їх у дві команди й провести вступний інструктаж у вигляді змагання. Команди змагаються між собою у вирішенні усних питань, у правильному підборі для страви від­повідного набору продуктів, у вирішенні проблемних питань, повторюють правила безпеки й вимоги до роботи кухаря.

Докладніше (документ MS Office Word, DOC-документ)...

Вердиш Людмила Олексіївна Україна Одеська область м. Одеса (Одеська обл.) Одеський центр професійно-технічної освіти Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі ресторанного сервісу

Методична розробка ла­бо­раторно-практичної роботи з предмету Тех­но­логія приготування їжі. Тема програми Овочі, гриби: обробка, продукти їх переробки. Тема уроку Прості форми нарізування овочів. Відпрацювання методів і прийомів.

Викладач про­фесійно-теоре­тичної підготовки Одеського центру про­фесійно-технічної освіти (місто Одеса, Україна) Вердиш Людмила Олексіївна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі ресторанного сервісу

Фото Вердиш Людмили Олексіївни Мета роботи: а) навчаль­на – сформувати знання учнів про прості форми нарізання овочів; навчи­тись під­бирати інвентар, посуд; ор­ганізовувати робоче місце; б) розвиваюча – розвивати логічне мис­лення та вміння учнів відпрацьовувати: стійку біля столу, хватку ножа, по­ложен­ня пальців, професійні прийоми та навички за способом та формою нарізки, бульбоплодів; дотримуватись вимог санітарії та гігієни, технічних вимог безпе­ки праці; в) виховна – вихо­вувати в учнів почуття від­повідальності за результати колективної праці, взаємопідтримки, об'єктивної оцінки вкладу кожного учня у діяльність всього колективу, прививати інтерес до предмету.

Докладніше (документ MS Office Word, DOCX-документ)...

Богомолова Людмила Іванівна Україна Донецька область м. Костянтинівка (Донецька обл.) Костянтинівський професійний будівельний ліцей Не вказано Викладач професійно-теоретичної підготовки
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі ресторанного сервісу

Методична розробка і ди­дак­тич­ні ма­теріали до уроку Тех­но­логія приготування багатопорційних виробів з дріжджового тіста. Приготування піци різних видів і фаршів до неї. Пред­мет Тех­нологія приготування їжі з основами товарознавства. Тема програми Технологія приготування тіста та виробів з нього.

Викладач про­фесійно-теоре­тичної підготовки Костянтинівського професійного будівельного ліцею (місто Костянтинівка Донецької області, Ук­ра­ї­на) Богомолова Людмила Іванівна

Викладач за­галь­нопро­фесійної підготовки Костянтинівського професійного будівельного ліцею (місто Костянтинівка Донецької області, Ук­ра­ї­на) Авдєєва Ольга Миколаївна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі ресторанного сервісу

Фото Богомолової Людмили Іванівни Фото Авдєєвої Ольги Миколаївни Всі учні роз­поділені на 3 групи. Кожній групі було задане домашнє завдан­ня, яке ви готували спільно групою. Результати вашої спільної роботи ми зможемо почути, побачити і оцінити. В якості експерта у нас сьогодні буде оцінювати вашу підготовку до уроку викладач-асистент. Вона буде заносити ваші оцінки у оцінювальний лист, оцінки будуть виставлятись на всю групу по кожній позиції і тоді буде виводитись спільна оцінка по сумі всіх позицій. А зараз я вам повідомлю критерії оцінювання.

Докладніше (ZIP-архів)...

Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі будівництва, опорядження і експлуатації будівель та споруд
Ковальова Лілія Леонідівна Україна Донецька область м. Донецьк (Донецька обл.) Донецький професійний гірничий ліцей Не вказано Викладач спеціальних дисциплін
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі будівництва, опорядження і експлуатації будівель та споруд

Мультимедійна презентація до уроку Дефекти неводного фарбувального шару (тема програми Поліпшене фарбування поверхонь)

Немає фото

Викладач першої категорії, викладач спеціальних дисциплін Донецького професійного гірничого ліцею (місто Донецьк, Україна) Ковальова Лілія Леонідівна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі будівництва, опорядження і експлуатації будівель та споруд

Мета уроку: сформувати знання та вміння учнів щодо визначення причин дефектів фарбувального шару та прийомів їх усунення. Види дефектів: утворення бульбашок, патьоки, сліди від фарбувального валика, розтріскування, осипання, пожовтіння, неоднорідність фарбового шару.

Опубліковано 10 квітня 2014 року

Докладніше (мультимедійна слайд-презентація Microsoft Office PowerPoint, PPT-документ)...

Лубкіна Людмила Олексіївна Україна Луганська область м. Луганськ (Луганська обл.) Луганський художньо-промисловий професійний ліцей Не вказано Викладач спеціальних дисциплін з будівельних професій
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі будівництва, опорядження і експлуатації будівель та споруд

Творчий звіт викладача спеціальних дисциплін з будівельних професій

Фото Лубкіної Людмили Олексіївни

Викладач спеціальних дисциплін з будівельних професій  Луганського художньо-промислового професійного ліцею  (місто Луганськ, Україна) Лубкіна Людмила Олексіївна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі будівництва, опорядження і експлуатації будівель та споруд

Намагаюся зробити вагомий внесок у загальну проблему ліцею Впровадження інноваційних технологій, формування загально-навчальних умінь та навичок, розвиток колективних форм навчальної діяльності на засадах інтерактивних методик, алгоритмів навчання та особистісно-орієнтованого підходу з метою самоактуалізації і самореалізації інтелектуального та творчого потенціалу. Активно працюю над проблемою Впровадження інноваційних технологій, використання сучасних будівельних технологій у навчанні.

Опубліковано 8 квітня 2014 року

Докладніше (мультимедійна слайд-презентація Microsoft Office PowerPoint, PPT-документ)...

Лубкіна Людмила Олексіївна Україна Луганська область м. Луганськ (Луганська обл.) Луганський художньо-промисловий професійний ліцей Не вказано Викладач спеціальних дисциплін з будівельних професій
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі будівництва, опорядження і експлуатації будівель та споруд

Використання кейс-методу у навчанні майбутніх будівельників

Фото Лубкіної Людмили Олексіївни

Викладач спеціальних дисциплін з будівельних професій  Луганського художньо-промислового професійного ліцею  (місто Луганськ, Україна) Лубкіна Людмила Олексіївна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі будівництва, опорядження і експлуатації будівель та споруд

Сутність кейс-методу: учням пропонується для осмислення реальна життєва ситуація, опис якої одночасно відображає не тільки яку-небуть практичну проблему, а й актуалізує комплекс знань, які необхідно опанувати для вирішення даної проблеми.

Опубліковано 8 квітня 2014 року

Докладніше (мультимедійна слайд-презентація Microsoft Office PowerPoint, PPT-документ)...

Лубкіна Людмила Олексіївна Україна Луганська область м. Луганськ (Луганська обл.) Луганський художньо-промисловий професійний ліцей Не вказано Викладач спеціальних дисциплін з будівельних професій
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі будівництва, опорядження і експлуатації будівель та споруд

Методична розробка уроку Використання металевої сітки при підготовці поверхонь під оштукатурювання

Фото Лубкіної Людмили Олексіївни

Викладач спеціальних дисциплін з будівельних професій  Луганського художньо-промислового професійного ліцею  (місто Луганськ, Україна) Лубкіна Людмила Олексіївна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі будівництва, опорядження і експлуатації будівель та споруд

Мета уроку: ознайомлення учнів зі способами підготовки поверхонь під оштукатурювання з використанням металевої сітки; розвиток технологічного мислення учнів; виховання робітничої відповідальності.

Опубліковано 8 квітня 2014 року

Докладніше (мультимедійна слайд-презентація Microsoft Office PowerPoint, PPT-документ)...

Лубкіна Людмила Олексіївна Україна Луганська область м. Луганськ (Луганська обл.) Луганський художньо-промисловий професійний ліцей Не вказано Викладач спеціальних дисциплін з будівельних професій
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі будівництва, опорядження і експлуатації будівель та споруд

Методична розробка уроку Технологія укладання тротуарної плитки

Фото Лубкіної Людмили Олексіївни

Викладач спеціальних дисциплін з будівельних професій  Луганського художньо-промислового професійного ліцею  (місто Луганськ, Україна) Лубкіна Людмила Олексіївна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі будівництва, опорядження і експлуатації будівель та споруд

Мета уроку: ознайомити з технологією укладання тротуарної плитки; розвивати вміння образно мислити, розраховувати кількість матеріалів; виховувати відповідальність за результати своєї праці.

Опубліковано 8 квітня 2014 року

Докладніше (мультимедійна слайд-презентація Microsoft Office PowerPoint, PPT-документ)...

Лубкіна Людмила Олексіївна Україна Луганська область м. Луганськ (Луганська обл.) Луганський художньо-промисловий професійний ліцей Не вказано Викладач спеціальних дисциплін з будівельних професій
Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі будівництва, опорядження і експлуатації будівель та споруд

Методична розробка уроку Фактурне опорядження поверхні

Фото Лубкіної Людмили Олексіївни

Викладач спеціальних дисциплін з будівельних професій  Луганського художньо-промислового професійного ліцею  (місто Луганськ, Україна) Лубкіна Людмила Олексіївна

професійний (предметний) напрям Теоретичне навчання кваліфікованих робітників галузі будівництва, опорядження і експлуатації будівель та споруд

Мета уроку: ознайомити учнів зі способами опорядження поверхні, сформувати в учнів алгоритмічне та технологічне мислення; розвивати творчу уяву; виховувати почуття прекрасного. Тип уроку: урок формування нових зн